พระพุทธศาสนามหายานแห่งประเทศไทย

แผนที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม


 เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง  องสรภาณอนัมพจน์  (พระอาจารย์พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว ดร.) โทร: 081-439-5900

***ติดต่อผู้ดูแลเว็บ โทร:
081-137-8680, 083-920-9371, 086-769-8615, 087-234-2407


*** เจ้าหน้าที่สำนักงานวัด โทร:
085-177-9169

เว็บไซต์มหายาน  ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110


 
วิทยุออนไลน์สดนอกสถานที่


เว็บไซต์มหายานได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายาน เผยแผ่ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อันดีงามของพุทธศาสนิกชน

และท่านผู้ที่สนใจในเนื้อหา สาระ หรือต้องการฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็สามารถ ที่จะฝากเนื้อหาข่าวสารนั้น ๆ มายังทีมงานของเราเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อไป 

Address is  108/8 moo 8 B.bangmuang T.bangchang A.sampran ,Nakhon pathom 73110, Thailand. 

  เว็บไซต์มหายาน  ที่อยู่ 108 หมู่ 8 บ้านบางม่วง  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทร:(电话) 081-137-8680, 083-920-9371, 086-769-8615, 087-234-2407  
E-mail: Mahayanthailand@Gmail.com 


1904797 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack